>
Matsáætlun

Skýringar

Valkostir
1. Frumtillögur Landsnets
Valkostur A
Valkostur B1
Valkostur B2
Valkostur C
Valkostur D
2. Tillögur úr vinnustofum
Nýir valkostir (janúar 2023)
Nýir valkostir - hreinsað
3. Valkostir í umhverfismat
Valkostur A1
Valkostur A2
Valkostur B1
Valkostur B2
Valkostur D1
Valkostur D2
Valkostur D3
Umhverfisþættir
Hálendismörk
Svæði á náttúruminjaskrá
Mikilvæg fuglasvæði
B-hluti náttúrminjaskrár
Hverfisvernd
Fornleifar
Votlendi
Fossar
Vistgerð
Vatnsvernd
Grunngögn
Vegir
Sveitafélagamörk
Hús
Landeignaskrá
Tengivirki
Rafmagnslínur

Götukort

FRAMVINDA

X

timalina

UM FRAMKVÆMD

X

Landsnet hefur hafið undirbúning að mati á umhverfisáhrifum Holtvörðuheiðarlínu 3.

Meginmarkmið með byggingu raflínunnar er að auka afhendingaröryggi og afhendingargetu á landinu og tryggja að flutningskerfið standi ekki í vegi fyrir atvinnuuppbyggingu og eðlilegri þróun byggða á landinu. Lagning Holtavörðuheiðarlínu 3 er mikilvægur hlekkur í uppbyggingu byggðalínu og verður línan, 220 kV raflína, hluti af nýrri kynslóð byggðalínu. Línuleið hefur ekki verið valin en nokkrir valkostir hafa verið skoðaðir.

Gert er ráð fyrir að umhverfismatið taki um 2 ár. Ferlið byrjar á valkostagreiningu, þar sem valdir eru framkvæmdakostir sem fjallað verði um í umhverfismatsskýrslu. Því næst er útbúin matsáætlun (sem segir frá valkostum til skoðunar, rannsóknum sem nauðsynlegt er að vinna og samráði á vinnslutíma umhverfismats. Í kjölfar rannsókna verður skrifuð umhverfismatsskýrsla, sem fjallar um markmið framkvæmda, umfang framkvæmda, umhverfisáhrif valkosta, mótvægisaðgerðir og þann kost sem Landsnet leggur til.

Senda ábendingu

Senda ábendingu


Veldu punkt eða línu sem fylgir með ábendinunni: